Välkommen till Gotlands biodlardistrikt

Vi jobbar med utbildning och medlemsnytta för våra ca 200
medlemmar som i sin tur är med i en av de fyra lokalföreningarna på ön
från norr till söder.
Fidenäs biodlarförening, Hemseortens biodlarförening, Klinteorten biodlarföreng och Sliteortens biodlarförening.

Är du intresserad av att starta egen biodling, intresserad av biodling och pollinering, kontakta någon i lokalföreningarna eller distriktets styrelse.
Studieförbundet Vuxenskolan Gotland arrangerar studiecirklar.

 

För innehållet på distrikt Gotlands föreningssidor ansvarar respektive lokalförening Fidenäs, Hemseorten, Klinteorten och Sliteorten.

Pia Hederstedt, hemsidesansvarig SBR Gotland

 

Har du nyligen skaffat bin eller har du planer på att under innevarande säsong göra det,
tänk då på att anmäla var dina bisamhällen finns.
Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar
bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är
stadigvarande uppställda.
Anmälan ska alla biodlare göra,  skicka in uppgift till länsstyrelsen när ni
skaffar ny bigård, flyttar eller förändrar något.