Bisvärm där du bor

Har du hittat en bisvärm och undrar vad du skall göra? Kontakta i första hand den bitillsyningsman som är ansvarig i det område bisvärmen finns.  Om du inte skulle få tag i någon av de bitillsyningsmän som finns på Gotland, ta kontakt med någon i styrelsen.

Bitillsyningsmän på Gotland
På Länsstyrelsens hemsida finns uppgifter om de olika distrikten och deras bitillsyningsmän.

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/bitillsynsman-Gotlands-lan-juli-2015.pdf