Bitillsyn

Jordbruksverket arbetar just nu fram en ny organisation för bekämpning av sjukdomar hos bin, och förslag till nya regler för hanteringen bisjukdomar. Planen är att länsstyrelserna och bitillsynsmännen arbetar som vanligt med bitillsynen under 2024 och 2025. Troligtvis kan en ny organisation vara klar först efter bisäsongen 2025, då även nya regler börjar gälla. gälla.

Bitillsyningsmannens ansvarsområden
Bitillsyningsmännen ansvarar för det praktiska arbetet med bekömpning av sjukdomar inom sitt distrikt. Samtliga områden på Gotland anses smittade med Varroakvalster. Amerikansk yngelröta är ovanligare, varför verksamheten inriktas på att hindra smittspridning av denna sjukdom. Om du misstänker att dina bin har yngelröta är du skyldig att anmäla detta till Länsstyrelsen eller bitillsyningsmannen.

Mer information om biodling och biskydd finns på Jordbruksverkets hemsida.  Länk för detta finner du här.