Hemseortens biodlarförening

Ordförande
Tommy Kristiansson
Folka När
623 49  Stånga
Tel: 0498 – 49 21 42
Tel: 0708 – 10 22 23

Sekreterare
Pia Hederstedt
e-post: piailojsta@gmail.com
Tel: 0737-07 57 40

Kassör
Artur Forsberg

Ledamöter
Maria – Therése Lindell
Levide

Per Nordström
Bringsarve Ardre 102
623 66  Ljugarn
0705 – 52 68 27
E-post: per358@gmail.com