Styrelse

Ordförande
Lekbir Belmhamdi
070-7994758
0498-481350
lekbir.b@hotmail.com


Sekreterare

Pia Hederstedt
0737-075740
piailojsta@gmail.com

 


Kassör/Utbildningsansvarig
Gösta Cedergren
0498-26 61 15,  070-333 49 82
E-post: gosta.cedergren@telia.com

 


Avelsansvarig
Sven Larsson
0498-51068, 0706324940
E-post: gstsven@telia.com

 


Skadeansvarig-stöld/angrepp på bisamhällen
Lena Andersson
0498-301 72, 070-381 57 67
E-post: 2solblean@gmail.com

 


Mona Lind
073-698 22 89
E-post:monalind58@hotmail.com

 

Björn Wikström