Sliteortens biodlarförening

Till alla medlemmar i Slite Ortens biodlarförening.

Välkomna till vårens träffar i Sliteortens bigård 2019
Varje kväll avslutas med fika samt diskussioner och utbyte av erfarenheter kring bin och biodling.

4/4 kl.17.00
Vi ser över bikuporna och rengör bottnarna.

18/4 kl. 17.00
Arbetskväll inomhus med materialvård av ramar, vax och lådor.

2/5 kl. 17.oo
Vårgenomgång av bisamhällena där vi ser hur det ligger till med foder, äggläggande drottningar, yngel mm.

16/5 kl 17.00
Beroende på hur vädret är sätter vi på skattlådor och gör avläggare.

29/5 kl 17.00 (Obs onsdag!)
Tillsyn och biskötsel.

13/6 kl 17.00 
Tillsyn och biskötsel.

27/6 kl 17.00
Tillsyn och biskötsel.

Kontakt
Har du frågor eller behöver vägbeskrivning är du välkommen att ringa Björn Wikström, ordf. på tel 072-182 31 90

Välkomna hälsar styrelsen.