Klinteortens biodlarförening

Välkommen till oss

Säsongen 2020

Öppen bigård under 2020 kommer ske på torsdagar kl 17:00. Från och med den 14/5-2020 till den 3/9-2020.


Epostutskick

Får du inte epost från Klinteortens biodlarförening?

Börja med att kolla din skräppost, många gånger hamnar massutskick där, hittar du epost från oss där kan du välja att det inte ska sorteras bort som skräppost av din epostklient.

Om inte det är problemet kanske du bytt epostadress eller att den är felaktigt inskriven i medlemsregistret, börja då med att logga in i medlemsregistret och kontrollera dina uppgifter, det gör du HÄR

Får du ändå inte till det, ta kontakt med vår kontaktperson, kontaktinformation längst ned på denna sida! Du kan även skicka ett epostmeddelande till medlem@biodlarna.se


Föreningen ansvarar för en demonstrationskupa på Norrbys museigård i Väte, Klicka här för att läsa mer

Där kan man se hur bina lever sitt liv i kupan.

Kontaktpersoner

Ordförande Ulla Lindroth.   tel. 070-2864841
e-post: ulindroth@telia.com   

Vice Ordförande/Administratör. Ulf Adolfsson
e-post: ulfadolfsson82@hotmail.com    tel. 0736412324

Kassör: Sven Larsson   Mobil 070-6324940
e-post: gstsven@telia.com   

Sekreterare: Maria Hammarlund   tel 0498- 242199
e-post: maria.hammarlund@icloud.com 

Bihälso-samordnare: Thomas Pettersson   tel.  070-3455883
e-post: petterssons.honung@gmail.com 

Ledamot: Rolf Lundin   tel. 073-9559268
e-post: rolflundin@gmail.com